Nya Inlägg

Bli en effektiv kulturentreprenör

Har du startat ett företag inom kultursektorn och funderar på hur du ska kunna skapa en professionell och seriös framtoning? Letar du efter effektiva lösningar för din produktion? En förpackningsmaskin är kanske inte det första du tänker på, men den kan vara det som gör att du framstår som en seriös leverantör snarare än en amatör. Varför en förpackningsmaskin? Varför …

Undvik att alltid arbeta ensam som kulturarbetare

För många som arbetar med kultur är ensamheten en del av vardagen. Detta gäller framför allt de som är sysselsatta med individuellt skapande som till exempel författare, målare och fotografer, för att endast nämna några exempel. Detta är kulturella aktiviteter som oftast utövas helt på egen hand utan att någon annan är involverad. Detta i motsats till skådespelare och musiker …

Kulturella skillnader i ledarskap

Har du tänkt på hur ledarskap skiljer sig mellan olika kulturer, men även hur vi ser på ledarskap här i Sverige? I den här texten ska vi dyka djupare ned i hur olika typer av ledarskap skiljer sig åt och hur kulturen i landet påverkar hur ledarskapet utövas. Auktoritärt och icke auktoritärt ledarskap Man brukar skilja på auktoritära och icke …

Svenska kulturyttringar

I Sverige har vi idag en blandad kultur och människor som bidrar med fantastiska, spännande kulturer i form av mat, dans, sång, teater, kurser och integration av andra unika kulturer i storstäderna och på småorterna. Sverige har även en egen unik kulturhistoria, matkultur och kulturyttringar i samhället. Matkultur i Sverige När det kommer till maten i Sverige, är vi kända …

Latinamerikanska kulturen och arkitektonisk stil

Vid bygge och renovering spelar kulturen en stor roll eftersom den påverkar den arkitektoniska stilen och designen. Kultur handlar om människors drömmar, perspektiv, rädslor och värderingar. Att bygga enligt en viss arkitektonisk stil kan bidra till förståelse av en annan kultur och få människor att komma närmare varandra. Den latinamerikanska kulturen och byggnadskonsten är mycket speciell och kan föra dig …

Varje blomma är ett konstverk

Ordet kultur är ett ord som klingar relativt olika i våra öron. Det som vi ofta tänker på först är teater, film, sång och dans. Sedan finns det otroligt mycket mer som har ordet kultur i sig. Listan kan göras lång och många hittar en kulturform som passar dem bra och som gör att det finns något att pyssla med …

Galleri

EVOLUTION AV DANS

National Museum of Dance

Kontakta oss