Konst

Kulturella skillnader i ledarskap

Har du tänkt på hur ledarskap skiljer sig mellan olika kulturer, men även hur vi ser på ledarskap här i Sverige? I den här texten ska vi dyka djupare ned i hur olika typer av ledarskap skiljer sig åt och hur kulturen i landet påverkar hur ledarskapet utövas.

Auktoritärt och icke auktoritärt ledarskap

Man brukar skilja på auktoritära och icke auktoritära ledare. I Sverige har vi idag ett ganska icke auktoritärt ledarskap. Det vill säga att chefer i olika branscher är relativt jämställda med övriga anställda. Visst har chefen ändå den högsta bestämmanderätten, men i dagens ledarskap ingår även att kunna ta till sig råd och synpunkter från sina anställda. Att vi har den typen av ledarskap beror nog till stor del på att vi som land är demokratiskt och att vi delar många kulturyttringar med varandra. Det gör att klyftorna inte blir så stora mellan chef och anställd. I Sverige förstår man också vikten av att låta ledare utveckla sig. Till exempel är det möjligt att gå en distansutbildning i ledarskap för att bli en ännu bättre ledare. I länder där demokratin inte är lika självklar och det finns stora klyftor mellan människor brukar dock ledarskapet tendera att vara mycket auktoritärt. En auktoritär ledare har en lägre vilja att ta emot feedback från sina anställda. I sådana ledarskapsstrukturer brukar det vara så att ledarens ord är lag. Tittar vi tillbaka i tiden i Sverige ska vi dock vara medvetna om att ledarskapet varit mycket mer auktoritärt även här. Men allt eftersom klyftorna i befolkningen har minskat, har ledarskapet blivit allt mer icke auktoritärt.

Hur anses en god ledare vara?

Vi tittar på Sverige som exempel. Hur anses en god ledare vara här och varför är det på det sättet? I Sverige anses en god ledare vara någon som stöttar sina anställda, tar feedback från dem men även är villig att ta svåra beslut. Här kan du läsa fler tips om hur du blir en bra chef. I Sverige ses det också som en framgång att vara en riktigt bra och omtyckt chef. Vi har till exempel tävlingar där årets chef utses. Just denna titel är mycket eftertraktad och en stor ära att vinna. I Sverige är det dock som sagt, till skillnad från många andra länder, viktigt att inte vara en alltför auktoritär chef. Detta beror på hur vi kulturellt ser på jämställdhet i övrigt i samhället. Vi är också väldigt måna om våra demokratiska processer och vill därför gärna ha en chef som agerar demokratiskt.