Konst

Företagskulturen skall skapas av meningsfullhet och glädje!

Synen på arbetslivet och arbetskulturen har förändrats drastiskt de senaste 15 – 20 åren. Den tidigare förställningen om att arbetet främst var en syssla för att kunna ställa fram bröd på bordet och ge tak över huvudet har idag övergått till en arbetskultur, där flertalet anställda vill ha ett meningsfullt, personligt och utvecklande arbete. Arbetskulturen kan sägas ha blivit alltmer personifierad och skall på ett eller annat sätt passa in i våra olika personligheter och livspussel. Flertalet av de yngre generationerna söker därför företag eller arbetsplatser som delar deras värderingar, livsstilar och personligheter. Av den anledningen har kulturen som odlas på en arbetsplats blivit något av en vattendelare när det kommer till att rekrytera och anställa rätt personligheter för att bibehålla ett gott arbetsklimat och en god arbetskultur.

Tiden – alltid en faktor

I snitt spenderar alla heltidsarbetande personer i Sverige 2 080 timmar per år på sina respektive arbetsplatser. Samtliga av dessa arbetsplatser ger dig en viss känsla när du öppnar dörren och kliver in. Arbetskulturen sitter i väggarna, det skall vara högt i tak och låga trösklar – ett öppet samtalsklimat mellan chefer, kollegor och medarbetare. Det skall vara en fröjd och glädje att vakna på måndagsmorgonen och veta att snart kommer jag att få sätta igång med arbetet! Lika glädjefullt och givande som ett arbete kan vara är motsatsen tung och motbjudande. Chanserna för att hamna i rätt arbetskultur är större på https://www.theplace.se/ än någon annanstans.. Längtar du efter en arbetskultur där glädje prioriteras, där dagarna blir meningsfulla och där du känner att du är rätt person på rätt plats? Alla dessa faktorer är viktiga för att trivas i arbetskulturen. Vikten av att ha en balans mellan olika delar av livet – där arbetslivet ingår – skall både vara lustfyllt, hållbart och långsiktigt. Ett arbete där din personlighet integreras och kan odlas ytterligare i en gynnsam och bördig arbetskultur är vad som ger livet en större mening!