Konst

Undvik att alltid arbeta ensam som kulturarbetare

För många som arbetar med kultur är ensamheten en del av vardagen. Detta gäller framför allt de som är sysselsatta med individuellt skapande som till exempel författare, målare och fotografer, för att endast nämna några exempel. Detta är kulturella aktiviteter som oftast utövas helt på egen hand utan att någon annan är involverad. Detta i motsats till skådespelare och musiker som ofta spenderar stora delar av sina arbetsdagar tillsammans med kollegor i någon form.

Att arbeta ensam fungerar en kort tid

Att ständigt spendera arbetsdagarna ensam är något som de flesta klarar av under en kortare period. Emellertid är det få som klarar av det en längre tid och det är många kulturarbetare som far illa till följd av ensamheten. Det gäller även de som får anses vara framgångsrika inom sitt gebit. Framgång kan aldrig ersätta vårt behov av social samvaro vilket är något som många kulturarbetare som har ”lyckats” har fått erfara. Är du verksam som kulturarbetare, och känner att ensamheten börjar att ta ut sin rätt, är det därför viktigt att du agerar för att hitta lösningar där du kan fortsätta med ditt arbete, men i ett mer socialt sammanhang.

Coworking

En enkel lösning för att du ska kunna arbeta där det finns andra människor är att du flyttar din arbetsplats till ett så kallat “coworking space”. Coworking är något som har blivit mycket populärt under senare tid. Enkelt förklarat innebär det att du hyr en arbetsplats i en kontorslokal där det finns likasinnade, det vill säga andra kulturarbetare men även småföretagare.

Förutom arbetsplatsen som du hyr får du tillgång till ett komplett och fullt utrustat fika- och lunchrum, internet, konferensrum med mera. När du använder dig av coworking får du helt enkelt tillgång till ett komplett kontor med arbetskollegor som var och en arbetar på sina egna projekt, men som är tillgängliga för en fika, en lunch eller kanske en kort pratstund. Kort sagt får du tillgång till en kollektiv arbetsplats men kan fortsätta att arbeta med dina individuella kulturprojekt precis som tidigare.

Nätverk för kulturarbetare

En annan lösning är att du engagerar dig i något av alla de nätverk som finns för kulturarbetare. Att vissa kategorier av kulturarbeten är ensamarbeten är inte någon nyhet. Det har därför alltid funnits olika typer av nätverk i syfte att erbjuda de som spenderar sina arbetsdagar ensamma, en möjlighet att komma i kontakt med andra personer i samma situation.

Det finns såväl generella nätverk för kulturarbetare i största allmänhet som specifika nätverk för specifika yrkeskategorier. Till exempel har fotografer särskilda nätverk som endast vänder sig till fotografer, och detsamma gäller för till exempel de som sysselsätter sig med målning eller är författare. Förutom att nätverken erbjuder utmärkta möjligheter att utbyta yrkesmässiga erfarenheter innebär de även att tillvaron kommer att kännas mindre ensam för många kulturarbetare.