I Sverige finns det en rik tradition av folkmusik. Dess främsta företrädare idag är Benny Andersson ifrån forna ABBA och som numera leder Benny Anderssons orkester och folkmusikern Kalle Moraeus. Den sistnämnde är känd från TV och Allsång på Skansen. Han spelar fiol och har varit med i Benny Anderssons orkester och Orsa spelmän både länge och väl.

Även Björn Ulvaeus har sina rötter i svensk folkmusik och svensk vistradition. Man kan säga att det som genomsyrat ABBA:s musik är folkmusiken och visans tradition. Så folkmusiken i Sverige har en stor betydelse fortfarande, som inspirationskälla framför allt.

Folkmusiken lever sitt liv parallellt med populärkulturen utan att mattas av eller dö ut. Det kanske inte märks så mycket i storstäderna men på mindre orter märks det. Varje år spelas det, särskilt sommartid, folkmusik runt om i landet på spelmansstämmor och festivaler.

Det eftertraktade Zornpriset delas ut varje år till folkmusiker. Priset får bara folkmusiker som klarat av prov inom musiken och som visat sig vara särskilt tekniskt skickliga på sitt instrument.

Man kan fråga sig vad folkmusik egentligen är. Den rena folkmusiken som spelas på spelmansstämmorna är musik som det går att dansa folkdans och gammeldans till. Som polska, hambo, ringlekar och andra äldre danser som fortfarande är mycket populära runt om i landet. Det är en del av folkmusiken men den är förstås även influerad av annan musik som är vacker och melodiös. Folkmusiken i sin tur influerar låtskrivarna, vismakarna och musikskaparna. Men kärnan i Svensk folkmusik är den svenska vistraditionen som är berättande i sin karaktär och där melodin också kan kännas igen som svensk i det stora musikflödet. Men mest av allt är musiken ämnad att dansa till. De danser som avses är de traditionella folkdanserna och gammeldanserna.Previous Article
Next Article