Att lära sig spela ett instrument kan bli till en stor glädje i ens liv. En glädje som varar livet igenom. Det är med andra ord väl investerad tid att lära sig spela ett instrument.

Att lära sig spela gitarr kan vara det allra enklaste instrumentet att lära sig på. Eller ukulele som är ännu enklare att lära sig spela på eftersom den bara har fyra strängar mot gitarrens sex eller tolv strängar.

Det betyder inte att gitarr är helt enkelt men det går att lära sig helt på egen hand. Allt som behövs är en gitarr med sex strängar, en sångbok med ackord utsatta på rätt ställe i sångerna och en ackordbok där man kan se var fingrarna ska placeras i de olika ackorden. Så snart man lärt sig några få ackord så kan man börja sjunga och kompa de första sångerna. Därifrån är det lätt att vidareutveckla sången och kompandet.

För att lära sig fingerspel så kan det vara bra med en lärare så går det fortare än om man ska försöka lära sig själv. Det finns många bra gitarrlärare och lärare i andra instrument också. Att lära sig spela ett instrument är en god investering i livslång glädje.Previous Article
Next Article