Dans är en konstform som kan visas upp på teatrar och andra scener. Balett är den dans som förknippas mest som konst och det är sant. Men nu för tiden finns det även annan dans som kanske inte är klassisk balett men sprungen ur den, som också den är en konstform.

All musik kan inspirera och locka till dans. När dansen används för att uttrycka en tanke, idé eller bara är abstrakt i sitt berättande betraktas det som konst. Men i samma stund som fler kan delta eller uttrycka bara sig själv och sina egna känslor eller sin lust att röra sig till musik så är dansen ett personligt uttryckssätt.

Den folkliga dansen finns både som modern discodans, hiphop, sällskapsdanser men också som folkdans.

Folkdans är äldre tiders folkliga danser som lever kvar och som frodas på sidan om de stora nyheterna. Den bara finns där som en del av det svenska kulturarvet. Bredvid folkdansen finns gammeldansen som är sällskapsdanser som har mycket gemensamt med folkdanserna. Det gemensamma är att det är fartfyllt att dansa och kräver mycket bra kondition. Och har man inte det från början så får man det när man dansat ett tag.Previous Article
Next Article