Allsång på Skansen är kanske det största beviset på att visor och sånger vi sjunger gemensamt är en tradition med urgamla rötter. Allsång på Skansen har sänts i TV nästan varje sommar sen 1979. Det blir nästan 40 somrar som Allsång på Skansen dragit en jättepublik som deltagit med hjärtans lust både hemma och på Solliden på Skansen.

Att sjunga tillsammans är något som skapar gemenskap och glädje bland dem som deltar.

Evert Taube är kanske den som haft störst betydelse att föra vistraditionen vidare. Han inte bara skaldade själv utan sjöng också och med hjälp av radio så spreds hans sånger över hela landet. Han var också med och grundade Samfundet Visans Vänner vars syfte är att bevara och vidareutveckla visan, kamratskap och gemenskap i sången. Många andra liknande föreningar med samma anda har bildats runt om i landet.

Körsång är också en del av traditionen att sjunga tillsammans. Det blir inte bara visor som sjungs i kör utan allt som är sjungbart.

Visan har en lång tradition. Den har en berättande text och har från tid till annan också varit en nyhetsbärare där speciella sångare gått ut på gator och torg och sjungit ut ett budskap. Än idag finns det trubadurer som underhåller oss med visor.Next Article