Burlövs kommun

Detaljplaner

Information om gällande detaljplaner finns här. Det finns även beskrivet vilka detaljplaner som är under framtagande.

Tidskrävande process

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete och en lång process i en kommun.

 

Före du köper en tomt eller ett hus är det viktigt att ta reda på vad detalplanen tillåter och vad planerna anger för omgivningen. För att man ska få bygga måste den planerade bebyggelsen överensstämma med bestämmelserna i planen. Vill du själv få en plan upprättad eller ändrad måste du ansöka om planbesked hos kommunen.

Planbesked

Mot en avgift (enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige) kan planbesked begäras av en person som vill upprätta eller ändra en detaljplan. I planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete samt en tidsplan för arbetet. Beskedet är inte bindande och kan inte överklagas. Ta gärna kontakt med någon av oss som arbetar på Planeringsavdelningen om du är intresserad av att söka planbesked.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-15