Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-06-20

Ytterligare 150 lägenheter planeras i Arlöv

Skissbild

Ännu ett byggprojekt är på gång i Burlövs kommun. Det är i första hand bostäder som ska byggas mellan Dalbyvägen och Elisetorpsvägen i centrala Arlöv.

Det kommunala bostadsbolaget Burlöv Bostäder AB planerar att påbörja byggnationen under andra halvan av 2018 och byggtiden beräknas pågå till 2022.

 

– Bostadsbristen är stor och nu öppnade sig möjligheten att bygga på en befintlig parkeringsplats, säger Birgitta Sandell, vd på Burlövs Bostäder AB.

 

Detaljplanen är antagen i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft under sommaren 2017. Det blir sammanlagt fyra huskroppar med bostäder och åtminstone en butikslokal mot Dalbyvägen. Ett högre bostadshus byggs vid en befintlig affärsbyggnad och ett parkeringshus löser parkeringsbehovet.

 

Utveckling i en central del av Arlöv

Bebyggelsen ska utveckla centrala Arlöv och möjliggöra en framtida ombyggnad av Dalbyvägen med utformning som sänker hastigheten i trafiken och underlättar för gående och cyklister.

 

– Läget är mycket centralt i Arlöv, säger Birgitta Sandell som även pekar på att bebyggelsen tillsammans med andra pågående projekt längs Dalbyvägen ger förutsättningar för att området väcks till liv. Det understryks även av Kent Wollmér, ordförande i Burlövs Bostäders styrelse:

 

– Jag ser verkligen fram emot när det växer upp vackra bostadshus där det i dag är en stor parkeringsyta. Det kommer att bli ett rejält lyft för den delen av Dalbyvägen, säger Kent Wollmér.

 

Läs mer och se antagandehandlingarna via denna länk.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:
2017-06-28