Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-01-23

Uppföljning rörande avstängning på Burlövsbadet

Till följd av många synpunkter rörande vårt tidigare beslut om avstängning av en av Sydsims grupper lämnar vi följande kompletterande kommentar.

Burlöv kommun fattade för en tid sedan beslut om att stänga av en av Sydsims grupper från bad under en vecka.

​Populärt men hårt belastat bad

Burlövsbadet är ett populärt bad och antalet besökande har de senaste åren stadigt ökat. Vi har nu nått det maxantal badande som badets reningsanläggning klarar av.

För oss som ansvariga är det självklart att alltid sätta säkerhet och besökarnas hälsa först. Om vi ska ta emot alla som vill använda Burlövsbadet måste vi vara noga med att alla besökande följer våra hygienregler som innebär att man måste duscha och tvätta håret alternativt använda badmössa innan man går ner i bassängen. Detta gäller givetvis alla gäster, både allmänhet och simklubbens medlemmar.

Ingen enskild grupp påverkar mer än andra

Beslutet att stänga av en av Sydsims träningsgrupper har av en del uppfattats som om de skulle vara särskilt skyldiga till förhöjd bakterienivå i badet. Detta är olyckligt och vi beklagar det! Givetvis är det den samlade belastningen av alla badande som är vår utmaning och vi vill inte peka ut en speciell liten grupp som ansvariga.

Vi uppfattning är att vi har ett bra samarbete med Sydsim. Vi är mycket tacksamma om de, som har en omfattande verksamhet i Burlövsbadet, vill fortsätta att hjälpa oss genom att föregå med ett gott exempel för övriga badande genom att se till att samtliga medlemmar följer de regler som finns på badet.

​Kollektiv bestraffning upphör

Det som blev speciellt olyckligt vid vårt beslut var att vi inte bara stängde av ett antal individer som brutit mot reglerna, utan att vi stängde av en hel grupp så att även de som inte brutit mot reglerna drabbades. Vi beklagar detta och vill be ursäkt till de i gruppen som på det sättet påverkats, utan att de själva gjort något fel! Alla former av kollektiv bestraffning är felaktiga och vi kommer i fortsättning vara noga med att undvika detta.

Med detta sagt vill samtidigt betona att vi även i fortsättningen kommer att stänga av enskilda individer och/eller hyresgäster som är juridiska personer, som trots upprepade tillsägelser vägrar att följa badets ordningsregler. Detta gör vi för alla besökares säkerhet.

 

Anders Öhlin
Förvaltningschef Utbildnings- och Kulturförvaltningen

 

Jane Anderson
Kultur- och fritidschef

Senast uppdaterad:
2017-01-23