Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-05-04

Trafikverket mäter luftkvalitén i Arlöv och Åkarp

bil kör på väg bredvid några träd och en cykelbana

Trafikverket mäter nu halten av partiklar i luften i Arlöv. Mätningen görs för att kunna se om halten av partiklar i luften ökar under utbyggnaden av järnvägen. Mätningar kommer också att genomföras i Åkarp och Hjärup.

Flera företag i Arlöv har kännt oro för att bilar och fasader ska bli extra dammiga i samband med fyrspårsutbyggnaden mellan Lund och Arlöv. Det är främst under schaktarbete och transporter som damm kan uppstå. Trafikverket mäter därför halten av partiklar i luften i Arlövs industriområde under april och maj, i god tid innan byggarbetena påbörjas. En sådan mätning av bakgrundshalten under normala förhållanden ska också genomföras i Åkarp och Hjärup.

Senast uppdaterad:
2017-10-30