Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-09-26

Stabilt och gott resultat för företagsklimatet

Burlövs kommun visar på ett gott och stabilt resultat, då Svenskt Näringsliv idag presenterar sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Burlövs kommun placerade sig plats 28 av Sveriges 290 kommuner. Detta är dock en sämre placering än förra året. Burlövs kommun nådde då plast 20. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

– Det är ett glädjande resultat och det visar på fortsatt bra företagsklimat i Burlövs kommun. Vi ser dock att vi faller tillbaka åtta placeringar sedan fjorårets mätning, vilket vi har uppmärksammat och företagarnas åsikter är viktiga för oss, säger Anna Nilsson, ny näringslivssamordnare i Burlövs kommun sedan slutet av augusti.

 

– Undersökningen visar bland annat på vikten av fortsatt arbete kring förståelse för företagande samt hålla en god dialog mellan företagarna och kommunen. Ett arbete som jag ägnar mig åt dagligen och som jag i min nya roll kommer lägga extra kraft, nya idéer och mötesplatser för, berättar Anna Nilsson.

 

Mätningen visar att det går bra för de kommuner som vi främst samarbetar med, det vill säga, Kävlinge (6), Staffanstorp (8), Lomma (20) och Svedala (167). De fyra kommunerna förbättrar sina placeringar från fjolårets mätning. Fyra av dessa fem kommuner hamnar inom topp 30 av Sveriges 290 kommuner. 

 

Gott näringslivsklimat är ett långsiktigt arbete

Nu fortsätter vi framåt med vårt långsiktiga arbete för att bibehålla denna höga nivå och fortsätta utveckla Burlövs kommun. Vi kommer bland annat att stärka kopplingen mellan skola-näringsliv under det kommande året. Vår nya projektledare Anna Stening Frost är nu på plats och vi lägger extra arbetstimmar på att starta upp kommunens tillväxtprojekt för företagare, anställda och arbetssökande. I projektet Tillväxt från innovation och mångfald i Burlövs kommun arbetar vi med mångfald, innovativa lösningar och förändrad attityd kring rekrytering av ny personal. I det treåriga tillväxtprojektet, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, kommer vi att öppna upp naturligare mötesplatser där företagare och arbetssökande kan mötas, då vi vet att matchningsproblematiken är ett stort problem idag.

 

Träff för företagare, politiker med flera

– Men först och främst har vi har bjudit in Carola Nettelid, biträdande regionchef från Svenskt Näringsliv för att berätta och analysera resultatet tillsammans med företagare, politiker och företagsamma personer i Burlövs kommun den 4 oktober. Vi bjuder in till lunch och tårtkalas på Sockerbruket. Alla är hjärtligt välkomna att delta, avslutar Anna Nilsson.

 

Burlövs kommuns placering i Svenskt Näringslivsranking om företagsklimatet

2017 Plats 28

2016 Plats 20

2015 Plats 28

Fakta

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.se

Senast uppdaterad:
2017-09-26