Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-02-14

Socialförvaltningen föreläser om unikt it-projekt på hälsokonferens

Glad manlig personal i arbetskläder framför datorskärm på äldreboende

Burlöv har som enda svenska kommun vågat införa ett obeprövat IT-stöd för att uppnå ökad delaktighet och kvalitet hos brukare inom både äldreomsorgen och LSS-verksamheter. It-projeketet "Att våga" genomförs nu på Granliden och Boklunden våning 1 och 2.  

Syftet är att använda välfärdsteknologi på ett nytt sätt med stor öppenhet gentemot brukare och närstående. Ett IT-stöd som utgår från brukaren, samtidigt som den underlättar för omsorgspersonalen. Systemet består av en dator med pekskärm som används av både brukare, närstående och personal. En dator - tre vägar in.

 

Föreläser på hälsokonferens

Representanter för socialförvaltningen kommer att föreläsa om it-satsningen på en hälsokoferens i Göteborg i slutet av april. Som en del av föreläsningen har man tagit fram en video som du kan se här nedanför.

Senast uppdaterad:
2017-03-21