Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-12-05

Samråd för nya Burlövsbadet

Burlövs kommuns planutskott har genom planchef Kerstin Torseke Hulthén den 4 december beslutat att skicka ut detaljplan för Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet på samråd.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett badhus med en 50-metersbassäng och ett parkeringshus.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 6 december 2017 till och med den 15 januari 2018. Samrådshandlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt på:


- Medborgarhuset i Arlöv
- Biblioteket i Arlöv
- Biblioteket i Åkarp

 

För att ge allmänheten möjlighet att uttrycka synpunkter eller ställa frågor som rör de-taljplanen bjuder Burlövs kommun in till samrådsmöte, tisdagen den 9/1 kl 18.00 i Medborgarhuset, Arlöv.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 15 januari 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2017-12-07