Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-04-19

Positivt resultat efter Skolinspektionens granskning

Gymnasieenheten, en del av Komvux verksamhet, har fått beslut från Skolinspektionen utan anmärkning.

Skolinspektionens beslut efter granskning av gymnasieenheten i Burlövs kommun

Vi är glada och stolta över att Skolinspektionen efter sin granskning av vår gymnasieenhet nu har fattat ett beslut som inte innehåller någon som helst kritik. I beslutet konstaterar Skolinspektionen att verksamheten på alla granskade punkter (sex olika områden) uppfyller lag- och förordningskrav.

 

Vår gymnasieenhet har från hösten 2015 fram tills idag stått inför en stor utmaning. Verksamheten har mer än fördubblats genom många nyanlända flyktingar. Vi har även till följd av platsbrist behövt flytta verksamheten från Komvux lokaler på Vårbo-området till lokaler som vi hyr av Hvilans folkhögskola.

 

Trots alla dessa utmaningar har vårt gymnasiearbetslag gjort ett mycket fint arbete och granskningen visar att deras verksamhet håller hög kvalité.

Fakta om Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn och kontroll av kommunernas skolverksamhet. I årets granskning av Burlövs skolor är det fem olika skolenheter som granskas separat och dessutom genomförs en granskning på huvudmannanivå.


Det beslut vi nu fått gäller en av fem granskade enheter och är det första beslut vi fått i årets granskning.

 

Gymnasieenheten ingår som en del i Komvux verksamhet.

Områden som granskas vid tillsyn

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygtghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Senast uppdaterad:
2017-04-19