Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-02-13

Medborgarlöfte för Burlövs kommun 2017

Man och kvinna samtalar vid stående bord

Lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin och kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S)

På måndagsmorgonen skrevs polisens medborgarlöfte under av kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) och lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin. Med polisens medborgarlöfte vill man skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarma och lokalsamhällets aktörer.

Arbetet ska i stor utsträckning fokusera på det som medborgarna uppfattar som lokala problem. Genom medborgarlöftet genomför kommunen och polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas trygghet och minska brottsligheten.

 

Situationen idag

Efter genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger och dialog med kommunen har framkommit att det finns en upplevd otrygghet i de centrala delarna av Arlöv samt vid Burlövs tågstation.

 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Lokalpolisområde Kävlinge ska samverka med kommunen och invånarna i Burlövs kommun för en ökad trygghet och minskad brottslighet.

 

Ökad synlighet

Polisen ska öka sin synlighet vid Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan söderut mot Skolgatan och sedan norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan. Området sträcker sig geografiskt som en rektangel runt Sockerbitstorget och söderut till Skolgatan.

 

Polisen ska även öka sin synlighet på tågstationerna i Burlövs kommun. Syfte och mål är att arbeta brottsförebyggande, trygghetsskapande och kontaktskapande. Vi vill uppnå en ökad upplevd trygghet på ovan nämnda platser i nästa trygghetsmätning.

Senast uppdaterad:
2017-02-13