Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-06-07

Granskning av detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 7 juni till och med den 7 juli 2017.

Kabbarp 8:110

Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Kabbarp 8:110 som ligger vid korsningen Lundavägen/Ostvägen i Åkarp. Även fastigheterna Kabbarp 2:18, 8:178, 8:365, 2:20, 2:21, 2:22 samt Kabbarp S:5 berörs av planen. Planområdets areal uppgår till cirka 3 200 kvm.

Syftet med detaljplanen

Syftet är att pröva lämpligheten av att tillåta flerbostadshus i 2-3 våningar med lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Bebyggelsen och gestaltningen ska anpassas till sin omgivning. Mindre anpassningar av användningsgränserna görs till befintliga förhållanden.

Granskning

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 22 maj 2017 att gå ut på granskning med Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och har tidigare varit ute på samråd. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 7 juni till och med den 7 juli 2017 på:

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till möte den 14 juni klockan 18.00 i Stora sessionssalen i Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.


Läs mer om detaljplanen, granskningsprocessen och hur du lämnar yttranden.

Senast uppdaterad:
2017-06-07