Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-03-07

Godkännande av planprogram för del av Tågarp 21:102

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 2 februari 2017 om att godkänna samrådsredogörelse tillhörande planprogram för del av Tågarp 21:102 m flera, kvarter Hägern med flera och tillägg av sammanfattningen ur samrådsredogörelsen till programmet. Samtidigt tog planutskottet beslut om att i en detaljplan utreda ny bostadsbebyggelse i området.

Senast uppdaterad:
2017-08-01