Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-07-12

Detaljplan för Södra stambanan genom Arlöv har vunnit laga kraft

Illustration av plattform vid Burlövs station. Illustration: Trafikverket/WSP

Nu har även detaljplanen i Arlöv för utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår genom Burlövs kommun vunnit laga kraft. Tillsammans med detaljplanen i Åkarp och Trafikverkets järnvägsplan innebär det att den sista planhandlingen nu är på plats.

Detaljplanen vann laga kraft den 4 juli 2017. Mer information om projektet hittar du via denna länk.

Senast uppdaterad:
2017-11-24