Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-05-16

Burlöv - top fem bland storstadskommunerna!

Det går bra för Burlöv - en liten storstadskommun som växer och utvecklas väl!

Superkommuner utses vid Samhällsgalan

Vid Samhällsgalan 2017 där årets superkommuner utsågs uppmärksammas Burlöv genom ännu en topplacering i en av alla rankingar och mätningar som görs bland Sveriges kommuner. Burlövs kommun utsågs till Sveriges femte bästa storstadskommun!

 

Dagens Samhälle jämför hur väl rustade kommuner är för framtiden genom att granska 10 framgångsfaktorer.

Flera mätningar visar att Burlöv når bra resultat inom allt fler områden

Under en rad år har mätetal och resultat rankingar sakta men säkert förbättrats för Burlöv till följd av målmedvetna satsningar för en tydlig styrmodell för ekonomi och verksamhetsmål och sist men inte minst ett värdegrundsarbete för att öka medborgarnas nöjdhet med vår service.

 

- Det är mycket glädande att politiska satsningar och de insatser alla medarbetare gör belönas med fina placeringar. Dessa utmärkelser är indikationer på att vi är på rätt väg och ger oss även energi att fortsätta utveckla oss inom de områden där vi fortfarande har utmaningar, säger kommundirektör Lars-Åke Ståhl.

Därför är Burlöv en storstadskommun

Förutsättningarna för Sveriges kommuner är väldigt olika. Burlöv klassas som en storstadskommun och jämförs med liknande kommuner som har mer än 80% av sin befolkning boende i tätort. I Burlöv, som är Sveriges näst minsta kommun till ytan, bor majoriteten av invånarna antingen i tätorterna Arlöv eller Åkarp. Vi är definitivt bland de minsta av de 29 ”storstadskommunerna”, men kan ändå som en liten kommun konkurrera om topplaceringarna, vilket givetvis är glädjande.

Förbättring jämfört med 2016

I årets jämförelse klättrar vi en placering uppåt från föregående år. Skälen till att vi når en så fin placering är t ex att vi har en god kommunal soliditet. Skolresultaten är en annan bidragande faktor. Inom dessa områden ligger Burlöv i topp i jämförelse med övriga kommuner i Skåne, en medveten satsning som fortsätter. Vi har även väl fungerande kommunikationer.

Områden att utveckla

Vi får lägre resultat när det gäller näringslivet, vad gäller antal bolag per 1000 invånare. Samtidigt som Burlöv nyligen har fått en god placering från Svenskt näringsliv vad gäller nöjdheten med kommunens service till just näringslivet. Vad vi också behöver arbeta vidare med är att höja nivån när det gäller eftergymnasial utbildning för personer i åldern 25-64 år.

Ett annat område för förbättring är attraktivitet, som mäts i inrikes flyttnetto. Här gör sig bostadsbristen påmind, men vi har också ett stort fokus på trygghet för våra medborgare, vilket vi tror ökar attraktiviteten totalt.

Burlöv är väl rustat för framtiden

Utmärkelsen från Dagens samhälle är naturligtvis ännu ett gott kvitto på att kommunens omfattande arbete att förbättra oss inom våra olika verksamhetsområden.

Mycket arbete pågår för att nå vår vision om att alla som bor och vistas i kommunen ska känna sig välkomna och trygga. Vi ska ge service av hög kvalitet med medborgaren i centrum.

 

- Burlöv fortsätter att växa och blomstra. Genom att delta i mätningar och fortsätta sträva mot goda resultat kan vi erbjuda en kommun med liv och rörelse. Vi erbjuder rika möjligheter för möten och utveckling. Vi ser att bostadsbyggandet har kommit igång rejält. Även nyproduktion av fastigheter för näringslivet är på gång. Vi ser fram emot att välkomna många nya medborgare och företag till vår kommun de närmaste åren, menar Katja Larsson, kommunalråd i Burlövs kommun.

 

Mer att läsa om rankingen och resultaten finns på www.dagenssamhalle.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:
2017-05-19