Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-01-11

Avstängning av simmare som ej duschar före träning

Interiör Burlövsbadet

Det har uppmärksammats att Burlövsbadet har stängt av grupper av simtränande ungdomar till följd av att regler för dusch och hygien inte har skötts som vi förespråkar.           

Burlövsbadet drivs av Burlövs kommun. Under en längre tid har Burlövsbadets personal fört dialog i samförstånd med tränare och ledning för simklubben. Ledningen för simklubben och ungdomarnas tränare är medvetna om de regler som gäller före bad.

Utgångspunkten från kommunens sida är att våra regler ska efterlevas för att få simträna i vår anläggning. Trots dialog har vi inte kommit till rätta med detta. Därför har beslut fattats om att stänga av de grupper som efter upprepade uppmaningar fortsatt väljer att hoppa över dusch före träning. Avstängningen har skett i dialog med simklubben.

 

Det kan tyckas bagatellartat med att hygienregler inte följs och att avstängningen är omotiverad. Dessa regler spelar dock stor roll för hur reningsanläggningen med filter, klorering och annat ska fungera tillfredsställande i ett långsiktigt perspektiv. Provvärden och hygienkrav måste hållas inom de riktlinjer som finns för att vi ska kunna ha anläggningen i drift.

 

Vår målsättning är att ha fortsatt god dialog med ledningen och tränarna för simklubben för att träningen ska kunna återupptas så snart som möjligt. I samverkan med föräldrar hoppas vi också att de tränande ungdomarna förstår betydelsen av att normala och etablerade rutiner för duschning före träningen är en förutsättning för bad och simträning för alla besökare vid Burlövsbadet. 

Senast uppdaterad:
2017-01-13