Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-02-22

Antagande - Detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m fl, kv Ugglan

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2017 att anta detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m.fl., kv. Ugglan.


Senast uppdaterad:
2017-02-22