Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-06-22

Anmärkningsfritt när Skolinspektionen granskade Burlövs kommun som huvudman

I veckan kom beslutet från den regelbundna tillsyn som under våren genomförts i Burlövs kommun. Granskningen av huvudman, alltså Burlövs kommuns ansvar för skolverksamheterna, har inte fått några anmärkningar alls.

– Vi tycker själva att vi har bra och välfungerande skolor och är naturligtvis glada över att Skolinspektionen delar vår uppfattning om det, säger förvaltningschef Anders Öhlin. Orsaken till att vi nu inte får några anmärkningar är att vi de senaste åren har arbetat systematiskt med kvalitetsarbetet för att ständigt förbättras och det kommer vi ju att fortsätta med. Vi är medvetna om att det finns många utvecklingsområden att jobba vidare med så vi fortsätter på den inslagna vägen med vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Bra förutsättningar för att genomföra och utveckla utbildningen

Två enskilda verksamheter har fått anmärkningar, men Burlövs kommun som huvudman uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. Burlövs kommun uppfyller också författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.

De olika enheterna som har blivit granskade är:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Grundskolan med förskoleklass
  • Grundsärskola
  • Gymnasiesärskola
  • Gymnasieenheten
  • Komvux

Senast uppdaterad:
2017-06-22