Burlövs kommun

Burlövs station

Illustration från tunneln under Burlövs station med hiss och trappor upp till en av plattformarna. Illustation: Trafikverket/WSP

Från lokalstation till pendlarstation

Burlövs station kommer att byggas om från en lokalstation till en pendlarstation. Stationen kommer när den står klar, att ge alla Burlövs invånare direktförbindelse till bland annat Köpenhamn. Avsikten är att dagens halvtimmestrafik ska utökas till tiominuterstrafik. Dessutom ger den alla i Öresundsregionen bättre möjligheter att komma till Burlöv. Kring pendlarstationen kommer ett Burlövs centrum, ett centrum för alla burlövsbor och hela kommunen, att byggas. I Burlövs kommuns översiktsplan "Framtidsplan för Burlövs kommun", som finns att läsa under fliken Översiktlig planering, finns övergripande idéer om ett nytt Burlöv centrum kring stationen.

Utformning

Vid Burlövs station kommer spåren att ligga i markplan. Vid stationen byggs en ny gång- och cykeltunnel under spåren med hissar och trappor till plattformarna. 

 

Arbetet med en detaljplan för stationens närmaste omgivning har nyligen påbörjats.

Parkering och trafik

Region Skåne, Burlövs kommun och Trafikverket delar på finansieringen av den nya pendlarstationen. Ett villkor från Region Skåne var att det ska finnas en pendlarparkering i anslutning till stationen. Var parkeringen ska placeras och detaljerna kring den är ännu inte lösta. Hur trafiken kring stationen ska gå är inte heller klart. Detta blir viktiga frågor i detaljplanearbetet.z

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-07-12