Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-08-21

Dags för medborgarundersökningen

blått filter över en bild på många människor - texten Sätt Betyg på Burlöv i stora bokstäver

Statistiska centralbyrån väljer slumpvis ut 1 200 invånare i Burlövs kommun som får chansen att svara på vad de tycker om att bo i kommunen, vad de tycker om servicen i kommunen och vad de tycker om det inflytande som de har i Burlövs kommun. Har du fått hem ett brev med posten om undersökningen så har du blivit utvald. Passa på att göra din röst hörd!

Har du inte fått hem ett brev men känner någon som har fått det så uppmuntra den personen att svara på frågorna. Det är viktigt att vi får veta vad ni tycker. Det är bland annat era åsikter ligger till grund för de beslut som tas framöver för att förbättra kommunens verksamheter och service.

Svara senast 24 eller 27 oktober

Undersökingen pågår till slutet av oktober. Svarar du på pappersenkäten måste du skicka in dina svar med posten senast den 24 oktober. Om du svarar på enkäten på webben istället så är sista dagen den 27 oktober kl. 13.00.

Senast uppdaterad:
2017-08-21